Εισαγωγείς κρυστάλλινων ειδών και πορσελάνης
Κρυστάλλινα ποτήρια

Σειρά DEBUT


Σειρά σετ DRY MARTINI


Σειρά HAVANNA


Σειρά σετ MAXX


Σειρά PALAIS


Σειρά PALLINA


PARIS


Σειρά ROCKFORD


Σειρά RONDO


Σειρά VENDOME